සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>පුවත්

නව 4 Stroke Brush Cutter ආකෘතිය

ජූලි 10,2020 395

Zhejiang Titan Machinery Co., Ltd. ජුලි 4 වනදා නව 5 stroke brush Cutter ආකෘතියක් දියත් කර ඇත. මෙම ආකෘතිය දැනටමත් යුරෝපයට අපනයනය කිරීමට සහතික ලබා ඇත. මෙම ආකෘතිය Titantec RD කණ්ඩායම් නිර්මාණය වන අතර අඩු පරිභෝජනය සහ විමෝචනය ඇත. මෙම නව 4 පහර බෙදුම් සිලින්ඩර ව්‍යුහය සහිත වන අතර එයට විවිධ එන්ජින් 3ක් තිබිය හැක, 31cc&39cc&42.5cc. විශාලතම එන්ජිම සඳහා, බලය 1.25Kw දක්වා ළඟා විය හැකිය.