සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>පුවත්

ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා පිරිවැටුමෙහි 15% ක වර්ධනයක්

මැයි 15,2020 273

Zhejiang Titan Machinery Co., Ltd. ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා පිරිවැටුමෙහි 15% ක වර්ධනයක් ලබා ඇත. ලොව පුරා කොවිඩ්-19 නිසා ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් එල්ල විය. රජයේ සහ පාරිභෝගිකයින්ගේ සහය නොමැතිව, ප්‍රධානියාගේ ප්‍රමුඛයා සහ සියලුම ටයිටන් සේවකයින්ගේ උත්සාහය නොමැතිව Titan හට මෙය සාක්ෂාත් කරගත නොහැක.