සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>තණකොළ කපන යන්ත්රය

හතර පහර ගැසොලින් ස්වයං ප්‍රචලිත තණකොළ කපන යන්ත්‍රය TT-LML118S/120S

ඡායාරූපය සහ වීඩියෝ

විස්තර

තාක්ෂණික දින පත්රය