සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>තණකොළ කපන යන්ත්රය

සත්‍ය බ්‍රිග්ස් සහ ස්ට්‍රැටන් එන්ජිම සහිත හතර පහර ගැසොලින් හෑන්ඩ් පුෂ් වර්ගයේ තණකොළ කපන යන්ත්‍රය

ඡායාරූපය සහ වීඩියෝ

විස්තර

තාක්ෂණික දින පත්රය