සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>දම්වැල දුටුවේය

නව පේටන්ට් නිර්මාණ උසස් තත්ත්වයේ 2 ස්ට්‍රෝක් ගැසොලින් දාමයක් ගැඹුරු සිලින්ඩරයක් සහිත කියත්

ඡායාරූපය සහ වීඩියෝ

විස්තර

තාක්ෂණික දින පත්රය