සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>දම්වැල දුටුවේය

ගැසොලින් ලී කැපුම් යන්ත්‍රය 52 CC Chainsaw CE TT-CS6150/5800/5200/4500

ඡායාරූපය සහ වීඩියෝ

විස්තර

තාක්ෂණික දින පත්රය