සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>බුරුසු කටර්

ඉහළම තත්ත්වයේ කම්පන 2 පහර ගැසොලින් 50.8cc 1.7kw Brushcutter XT-BC508-1

ඡායාරූපය සහ වීඩියෝ

විස්තර

තාක්ෂණික දින පත්රය