සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>බුරුසු කටර්

නව මාදිලියේ පෙට්‍රල් බුරුසු කටර් 2 ස්ට්‍රෝක් තනි සිලින්ඩර 52cc,43cc TT-BC520B/415B(4402)

ඡායාරූපය සහ වීඩියෝ

විස්තර

තාක්ෂණික දින පත්රය