සියලු ප්රවර්ග
EN

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>බුරුසු කටර්

CE,GS,EU52 TT-BC43/2-FU සමඟ බුරුසු කටර් 520cc 415cc අතින් ගෙන යා හැකි ග්‍රාස් ට්‍රයිමර්

ඡායාරූපය සහ වීඩියෝ

විස්තර

තාක්ෂණික දින පත්රය