အမျိုးအစားအားလုံး
EN

မူလစာမျက်နှာ>ကုန်ပစ္စည်း>ကွင်းဆက်လွှား

Ce၊ Md အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိရိယာများ TT-CS37 / 3900 နှင့်အတူ ၃၇cc ဓာတ်ဆီဆိုင်ကလွှင့်သည်

ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို

အသေးစိတျ

နည်းပညာဆိုင်ရာနေ့စွဲစာရွက်