എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ജല പമ്പ്

വാട്ടർ പമ്പ് 52 സിസി ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് 2 സ്ട്രോക്ക് 1.5 ഇഞ്ച് ടിടി-ഡബ്ല്യുപി 520-15 ബി

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്