എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>മുട്ടി-ഫംഗ്ഷൻ സെറീസ്

ലിഥിയം ബാറ്ററി മൾട്ടി ടൂളുകൾ, 4in1 ബ്രഷ് കട്ടർ, ഹെഡ്ജ് ട്രിമ്മർ, പ്രൂണർ

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്