എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>മുട്ടി-ഫംഗ്ഷൻ സെറീസ്

26.4 സിസി 4 സ്ട്രോക്ക് ബ്രഷ് കട്ടർ മൾട്ടി ടൂൾ 4 ഇൻ 1 വിത്ത് സിഇ, എംസി, ജിഎസ്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടിടി-എംടി 2501

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്