എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ഹെഡ്ജ് ട്രിമ്മർ

പെട്രോൾ 2 സ്ട്രോക്ക് ഗാർഡൻ പ്രൂണിംഗ് ഹെഡ്ജ് ട്രിമ്മർ 23 സിസി ടിടി-എച്ച് ടി 230 ബി

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്