എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ഹെഡ്ജ് ട്രിമ്മർ

ഗാർഡൻ അരിവാൾകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരം 23 സിസി ഹെഡ്ജ് ട്രിമ്മർ ടിടി-എച്ച് ടി 230 എ

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്