എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ചെയിൻ കണ്ടു

ഗ്യാസ് പവർ 2 സ്ട്രോക്ക്, 3.0 എച്ച്പി വുഡ് 58 സിസി 52 സിസി 45 സിസി ചെയിൻസോ ടിടി-സിഎസ് 6150/5800/5200/4500

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്