എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ചെയിൻ കണ്ടു

1600W പ്രൊഫഷണൽ 2 സ്ട്രോക്ക് യൂറോ വി 40.2 സിസി ചെയിൻസോ ടിടി-സിഎസ് 4100

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്