എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ബ്രഷ് കട്ടർ

പുതിയ ഡിസൈൻ 62 സിസി 52 സിസി 43 സിസി ബ്രഷ് കട്ടർ 2 സ്ട്രോക്ക് ഗ്യാസോലിൻ പവർഫുൾ ഗ്രാസ് ട്രിമ്മർ ടിടി-ബിസി 620/520/430 (4403)

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്