എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
EN

ഹോം>ഉത്പന്നം>ബ്രഷ് കട്ടർ

CE, GS, EU52 TT-BC43 / 2-FU ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ് കട്ടർ 520 സിസി 415 സിസി ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഗ്രാസ് ട്രിമ്മർ

ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും

വിശദാംശങ്ങൾ

സാങ്കേതിക തീയതി ഷീറ്റ്