ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ស្នប់ទឹក

ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ៥២ ស៊ីធីបូមទឹក ២ ស្តុប ១,៥ អ៊ីញ TT-WP52២០-១៥ ប

រូបថតនិងវីដេអូ

សេចក្តីលម្អិត

តារាងកាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស