ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ស្នប់ទឹក

ម៉ាស៊ីនបូមទឹកថាមពលអគ្គីសនីមានកម្លាំង ៥០.៨ ស៊ីធីបូមទឹក ១,៥ អ៊ីញ XT-WP50.8-1.5B

រូបថតនិងវីដេអូ

សេចក្តីលម្អិត

តារាងកាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស