ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ស្នប់ទឹក

ឧបករណ៍កសិកម្ម ១ អ៊ីញផ្នែកខាងលើម៉ាស៊ីនបូមទឹក ៤៣ ស៊ី។ ស៊ី។ អេស -២១៥-១០ អា

រូបថតនិងវីដេអូ

សេចក្តីលម្អិត

តារាងកាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស