ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ពត៍មាន

ម៉ាស៊ីនបុរាណនិងផលិតផលប៉ាតង់ថ្មីឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះ

មេសា 12,2021 137

សូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទីតាន់ទីងទីងខនធែនធីទី ១២៩ ។ យើងគឺជារោងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនសួនអាជីពនិងមានទាំងម៉ាស៊ីនសាំងនិងអាគុយ។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់វាតាមរយៈគេហទំព័រ៖ https://ex.cantonfair.org.cn/pc/zh/exhibitor/4ab00000-005f-5254-d3c9-08d7ed799520 ឬស្វែងរកលេខស្តង់របស់យើង៖14.2G31-32, 14.2H11-12.