ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ពត៍មាន

កំណើនចំណូល ១៥ ភាគរយចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសា

សូម​អោយ 15,2020 99

ក្រុមហ៊ុនចឺជាំងទីនមេននឺរីខូអិលធីឌី។ ទទួលបានកំណើន 15% នៅក្នុងវេនពីខែមករាដល់ខែមេសា។ សេដ្ឋកិច្ចបានទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនid-19 នៅទូទាំងពិភពលោក។ ទីតានិចមិនអាចសំរេចបានទេប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលនិងអតិថិជនការដឹកនាំរបស់ថៅកែនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកទីតានិចទាំងអស់។