ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍កាត់ជក់

ប្រដាប់ប្រដារប្រឆាំងនឹងរំញ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ២ ស្ត្រូសសាំង ៥០,៨ សេសេ ១.៧kw ដាប់ប៊លកាត់ស៊ីធីអេធីអឹមស៊ីធី -៥០៨៨-១

រូបថតនិងវីដេអូ

សេចក្តីលម្អិត

តារាងកាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស