ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍កាត់ជក់

ឧបករណ៍ច្នៃថ្មីជក់ 26cc 2 ហ្វ្រេសប្រេងម៉ាស៊ីនប្រើថាមពលអគ្គីសនី Trimmer TT-BC260 (4404)

រូបថតនិងវីដេអូ

សេចក្តីលម្អិត

តារាងកាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស