ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍កាត់ជក់

ឧបករណ៍កាត់ជក់ 52CC 3.0HP ជាមួយអេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេស។ អេ។ អេ។ អេ .2 វិញ្ញាបនប័ត្រ TT-BC620 / 520/430 (4401A)

រូបថតនិងវីដេអូ

សេចក្តីលម្អិត

តារាងកាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស