ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ឧបករណ៍កាត់ជក់

២- អ្នកកាត់ប្រដាប់ជក់ដង្កូវនាងសួនច្បារ ២ ជាន់ ៣៣ ស៊ីធីធីធីអេស ៣០៥ (ម៉ូដែលបុរាណ)

រូបថតនិងវីដេអូ

សេចក្តីលម្អិត

តារាងកាលបរិច្ឆេទបច្ចេកទេស